Mitä on Growth Hacking eli kasvuhakkerointi?

Mitä on Growth Hacking eli kasvuhakkerointi?

Growth Hacking on yksinkertaisuudessaan kasvuun tähtäävää toimintaa. Keinot vaihtelevat, mutta tavoitteena on aina kasvu.

Kenelle Growth Hacking on?

  • Jos sinulla on tavoitteena uusasiakashankinta ja olemassaolevien pitäminen, growth hacking on sinulle
  • Jos olet yrittäjä, growth hacking on sinulle
  • Jos tavoitteenasi on kasvu, growth hacking on sinulle

Growth Hacking

Termin “growth hacker” kehitti Sean Ellis vuonna 2010. Termi on syntynyt start-upien tarpeesta kasvaa erittäin nopeasti sekä tuotekäsityksen murroksesta. Nykyään tuote ei ole enää konkreettinen asia, mitä voit koskettaa, vaan esimerkiksi applikaatio tai verkkopalvelu. Tavan saada uudenkaltaisille tuotteille myyntiä ja yrityksille kavua, on oltava erilainen kuin periteisen tuotteen.

Growth Hacking on markkinoinnin saralla erittäin trendikäs sana, mutta perinteiseen markkinointiin sitä ei tule rinnastaa. Kärjistetysti voidaan sanoa, että perinteisen markkinoinnin tekijän tavoitteena on saada tuotteelle mahdollisimman paljon näkyvyyttä, mutta Growth Hackerin tavoitteena on pelkästään kasvu. Kasvuun tähdätään tavanomaisesta poikkeavilla keinoilla!

Sean Ellis: “A growth hacker is a person whose true north is growth.”

Growth Hacker rakastaa dataa

Koska ihmiset ovat verkossa, on heidän liikkeensä ja toimintansa seurattavissa. Tietoa siitä, missä oikean kohderyhmän tavoittaa, miten ostoputki etenee ja missä kauppa tyssää, on täysin todennettavissa datan avulla. Data ja sen analysoiminen ovat Growth Hackerin tärkeimpiä työkaluja, ne ohjaavat toimintaa ja kertovat mitkä toimet ovat onnistuneet ja mitkä puolestaan eivät. Tärkeää on tietää, mikä ohjaa oikeasti kasvuun.

Growth Hacker rakastaa dataa ja käyttää sitä kasvun työkaluna. Teknologian kehitys on mullistanut ihmisten tavan kuluttaa palveluita ja ostaa tuotteita kuin myös muuttanut tuotteiden muotoa. Ne jotka ymmärtävät, miten ihmiset liikkuvat verkossa, saavat hyvää etumatkaa kasvulle!

Growth Hacking in action

Jotta ymmärtäisit paremmin Growth Hackingia ja voisit nähdä sitä ympärilläsi, otetaan tähän esimerkki onnistuneesta Growth Hackingilla kasvaneesta tuotteesta.

Näissä esimerkeissä palvelu tai tuote on skaalautuva, eli kyseessä ei ole konkreettinen myytävä esine, vaan tuotetta voidaan myydä loputtomiin, ilman että uutta tuotetta tarvitsee ostaa. Skaalautuvat tuotteet voivat myös markkinoida itseään. Tästä hyvä esimerkki on Hotmail, joka onnistui kasvamaan maailman suurimmaksi sähköpostialustaksi lisäämällä jokaisen käyttäjänsä sähköpostin loppuun viestin: ”Get your free e-mail at Hotmail.” Näin jokaisesta Hotmailin kautta lähetetystä sähköpostista tuli mainos Hotmailille itselleen!

Kiinnostaisiko sinua Growth Hackingin mahdollisuudet, ota yhteyttä niin sparrataan!